Intra Schools

03.042020

Vanaf 3 april 2020 kunnen leerkrachten uit de landen waar de scholen omwille van coronamaatregelen gesloten zijn "intra-schools" eTwinning-projecten opstarten. Dit wil zeggen dat leerkrachten van eenzelfde school een project kunnen opstarten zonder dat er een partner van een andere school bij betrokken is. Op die manier zorgen we ervoor dat leerkrachten en leerlingen ook binnen een school verbonden blijven.
Opgelet:
1. Dit is een tijdelijke maatregel;
2. Deze projecten komen niet in aanmerking voor Nationale Kwaliteitslabels of eTwinning-prijzen;
3. Het is niet mogelijk leden uit een andere school toe te voegen.

School