Professional Development Workshop rond 21st Century Skills - Denemarken

06.032018

Inhoud:

Deze Professional Development Workshop (PDW) legt de focus op hoe leerkrachten hun leerlingen 21st century skills kunnen aanleren. Theorie en praktijk gaan in deze driedaagse hand in hand.

Doel:

Het doel van deze PDW is schoolhoofden, leerkrachten en leerlingen een gemeenschappelijke 'taal' aan te reiken waarmee ze concreet aan de slag kunnen om te werken aan 21st century skills. De nadruk zal hierbij liggen op het gebruik van ICT.
De deelnemers aan deze PDW krijgen duidelijke en praktische handvatten aangereikt om 21st century skills te integreren in hun lespraktijk. Bovendien zullen ze ter plekke eTwinning-projecten kunnen uitdenken en opstarten waarbij leerlingen van verschillende partnerlanden aan de slag gaan om oplossingen te zoeken voor concrete problemen die zich voordoen in de wereld.

Meer uitleg vind je in de Engelstalige bijlage.

Doelgroep:
Leerkrachten met leerlingen van 12-15 jaar.

Voertaal:
Engels

Wanneer:

6-8 maart 2018

Deadline:

Dien je kandidatuur in voor 15/01/2018 via deze link: http://bit.ly/etwkandidaat18