Zukunft - voll im Blick?

De bedoeling van dit project 'Zukunft- voll im Blick?' was de kennis van het Duits van de leerlingen te bevorderen (in Duitsland namen OKAN-leerlingen deel) en de leerlingen te laten nadenken over een toekomstige wereld in het algemeen en hun eigen toekomst (dromen/belangrijke waarden en normen). Volgende etappes kwamen aan bod: kennismaking, mening geven bij stellingen ivm de toekomst, logowedstrijd, samen een sf-verhaal schrijven, kerstkaarten sturen, internationaal groepswerk mbt verschillende thema’s (eten en drinken, gezondheid en levensverwachting, kunst en taal, school en toekomstberoepen, milieu, technologie, wonen), enquête ivm droomberoepen, een dagboek ‘leven in quarantaine’, ‘Alles wird gut’-Bilder en projectevaluatie.

LeerkrachtVeerle De Deckere
School VKO Bovenbouw
Gemeente/regioOpwijk
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln16-18 jaar
Vak(ken)Duits
ProjecttaalDuits
ProjectpartnerTurkije, Hongarije, Kroatiƫ, Denemarken, Duitsland, Polen
Thema'sDuits - Cultuur - Toekomst - Milieu
Duur1 schooljaar
Type projecteTwinning Project

Doelstellingen

 • De leerlingen verbeteren hun competenties betreffende de Duitse taal. Tijdens de taken communiceren ze in het Duits.
 • De leerlingen verbeteren hun ‘21st century skills’: samenwerken, creativiteit, kritische geest, probleemoplossend denken, ICT-kennis, communicatie, omgaan met anderen...
 • De leerlingen kunnen aan zelfreflectie doen, maar kunnen ook de invloed die ze hebben op hun eigen toekomst en die van de wereld reflecteren.
 • De leerlingen kunnen reflecteren over hun rol in de eigen familie en in de samenleving. 
 • De leerlingen kunnen reflecteren over de verwachtingen, wensen,  kansen en eventuele bedreigingen voor de eigen toekomst.
 • De leerlingen kunnen werken aan zowel een individueel als een globaal levensconcept.

Werkwijze

De taakverdeling verliep zeer georganiseerd. Iedereen kon inbreng geven / zijn of haar mening kwijt. Alle partnerleerkrachten hebben nog vooraleer het project aangemaakt was, via mail, een Google Doc en een videoconferentie, samen overlegd over de doelstellingen, het werkproces en de verwachte resultaten. Ook het voorlopige logo en de keuze van de projectnaam kwam er in onderling overleg. Voor het internationale groepswerk heeft elke leerkracht een subthema (op basis van eigen interesse) gekozen en daar het werkblad voor uitgewerkt. Voor elke etappe van het project hebben de partnerlanden gelijklopend gewerkt aan en gecommuniceerd over de activiteiten. Voor verschillende etappes dienden de leerlingen samen te werken: 

 • Nationaal: filmpjes maken om school/stad/land voor te stellen, deel van SF-verhaal schrijven,...
 • Internationaal: internationaal groepswerk mbt verschillende thema’s gekoppeld aan de toekomst (nl. eten en drinken / gezondheid en levensverwachting / kunst en taal / school en toekomstberoepen / milieu / technologie, wonen etc), verder gaan op SF-verhaal.

Werkwijze stapsgewijs:

 1. elkaar leren kennen
 2. reageren op elkaars uitspraak van de taal 
 3. je eigen logo voorstellen + poll
 4. SF-verhaal schrijven 
 5. internationale groepswerken over verschillende onderwerpen (mobiliteit, gezondheid, milieu,...)
 6. video over toekomsplannen

Gebruik van ICT

Er werd o.a. gebruik gemaakt van middelen als video’s / foto’s / Word / PPT / Google Doc / Kahoot / Software om woordwolken te maken / Padlet / AnswerGarden / Book Creator / Google Maps / LearningApps / Tricider / Google Forms... De bijdragen van de leerlingen (bv forum TwinSpace, Padlets...) werden door de leerkrachten constant opgevolgd en één keer werd een ongepaste reactie verwijderd. Voor de rest is eigenlijk alles vlekkeloos verlopen, met respect naar de anderen toe. Het eTwinningproject is gevoerd conform wat in het schoolbeleid staat ivm e-Safety. Aan het begin van het schooljaar moeten de leerlingen ook hun toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Daar werd uiteraard rekening mee gehouden.

Meer informatie

Link naar de Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/91881/home 

Resultaten

Het project heeft zeker een positieve invloed gehad. De leerlingen hebben hun Duits kunnen verbeteren (in de projectevaluatie op het einde gaf de overgrote meerderheid toch aan in de Google Form dat zijn/haar Duits verbeterd was), hebben kennis gemaakt met nieuwe ICT-tools en hebben nagedacht over de toekomst in het algemeen en hun toekomst specifiek. De school heeft via dit project haar netwerk van internationale partners uitgebreid. De communicatie met de partners in dit project verliep zeer goed. En naderhand is ook het idee ontstaan om op het bestaande eTwinningproject nog verder te bouwen (het is immers een zeer ruim thema), maar dan als Erasmus+ project (eTwinning gekoppeld aan mobiliteiten). Dit past ook volledig in de koers die het VKO wil varen om zijn richtingen moderne talen op te waarderen. Spijtig genoeg hebben alleen België, Polen en Turkije van de eigen directies toestemming gekregen (hoewel alle betrokken partnerleerkrachten dit wel zouden zien zitten). Maar ook met drie willen we graag ons project verderzetten en de goede relaties tussen de scholen onderhouden. Het meest succesvolle resultaat is het internationale groepswerk. Dat hebben ook de leerlingen zo aangegeven in de projectbeoordeling (Google Form). Meer dan 90% van de deelnemende leerlingen heeft in de Google Form om het project af te sluiten ook aangegeven dat ze hun Duits konden verbeteren met het project (zelfzekerder spreken en schrijven, betere punten...). Via de startpagina kan iedereen de planning/voortgang/resultaten van het project steeds volgen. In de TwinSpace werd ook een pagina aangemaakt, nl. in den Medien/in den Spotlights in der Schule, gewijd aan wat er gedaan werd voor de verspreiding van het project (Facebookposts, Twitterposts, uithangborden op school met kerstkaartjes ed, ...).

Integratie van eindtermen

Het project ‘Zukunft –voll im Blick?’ had tot doel de Duitse taalkennis (geschreven en mondeling) van de leerlingen te verbeteren en de leerlingen te motiveren voor talen / talen leren dmv contact met anderstaligen. Het project sloot perfect aan bij verschillende leerplandoelen van het vak Duits (dit zowel wat luisteren, schrijven, lezen, spreek-en gespreksvaardigheid als interculturele competentie betreft). Zowel tijdens de lessen Duits als in hun vrije tijd hebben de leerlingen gewerkt aan het project. Alle vaardigheden kwamen dus aan bod:

 1. Spreken: gesproken tekst in de video’s als voorstelling van eigen land/stad/school...
 2. Luisteren: bij het internationaal groepswerk dienden de leerlingen vaak ook een aantal filmpjes te bekijken waarmee ze dan aan de slag moesten; het beluisteren van de filmpjes van andere partners over land/stad/school...
 3. Lezen: enquêtes, kerstkaarten van de partners, de begeleidende brief bij een
  paasgeschenk uit Turkije, alle schriftelijke bijdragen van de partners om daarop feedback te kunnen geven...
 4. Schrijven: kerstkaart schrijven; eigen mening geven bij een aantal uitspraken ivm de toekomst; enquêtes invullen; het fantasy-verhaal aanvullen: een partner begon, een andere partner schreef verder enz. ...
 5. Interculturele compententie: vooraleer effectief met het schrijven van het sf-verhaal begonnen kon worden, werden samen de bouwstenen van het verhaal vastgelegd. Iedere partner moest in een Google Doc een persoon uit eigen land voorstellen en een typisch voorwerp –allemaal elementen die in het verhaal verplicht dienden voor te komen (aangepast of niet). De leerlingen uit België hebben Alex Agnew en een washandje gekozen. De Turkse partner heeft een bekende Turkse muzikant gekozen. Alex en zijn Turkse vriend Haluk waren de hoofdpersonages en hebben talloze avonturen beleefd. De Turkse partnerschool is er zelfs in geslaagd Haluk Levent zover te krijgen dat hij een bezoek aan hun school bracht.

Anderen bekeken ook...

Treiben wir zusammen Sport!

VKO (Secundair)
Opwijk
Duits - sport - talen
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs

S=HE QUAL

Kosh Campus Scheppers (Secundair)
Herentals
Gendergelijkheid - Sociologie - Diversiteit - Stereotypen
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs

Jij en ik, samen de boom in!

De Bron (Secundair)
Tielt
Burgerschap - Geschiedenis - Klimaat - ICT - Vreemde Talen -
Nationaal kwaliteitslabel
Europees Kwaliteitslabel
Nationale prijs

Physics: Savior of the planet

De Bron (Secundair)
Tielt
Fysica - Natuurwetenschappen - ICT - Technologie
Nationaal kwaliteitslabel
Europees Kwaliteitslabel
Nationale prijs

Totally Maths

Berkenboom Humaniora Bovenbouw (Secundair)
Sint-Niklaas
Wiskunde - ICT - Engels
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs