Vrede en veiligheid zijn altijd mogelijk

Hoe voelt het om als vluchteling op zoek te gaan naar een andere thuis? De leerlingen vergelijken het dagelijks leven van jongeren in WO I en nu. Ze werken daarvoor samen met Franstalige collega's uit België. Het project eindigt met een uitwisseling. 

LeerkrachtIrène Indemans
School Middenschool Heilig Hart Bree
Gemeente/regioBree
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln11-14 jaar
Vak(ken)Vakoverschrijdend
ProjecttaalNederlands en Frans
ProjectpartnerSchool uit Leuze, België
Thema'sherdenking wereldoorlog - taaluitwisseling - Belgica project
Duurschooljaar
Type projecttaaluitwisseling

Doelstellingen

In dit project werken leerlingen online en offline samen in duo's of groepjes. Zo oefenen ze maximaal hun vaardigheden in het Frans.
- luistervaardigheid - gastspreker in Bree en gids in Doornik,
- gespreksvaardigheid - workshop expressie/drama en interview inwoners Leuze,
- leesvaardigheid - opdrachten speurtocht WOI in Bree en in Leuze,
- schrijfvaardigheid - opdrachten in de Twinspace,
- spreekvaardigheid - kennismakingsactiviteiten en interview asielzoekers.

Daarnaast werken de leerlingen ook aan vaardigheden zoals Mediawijsheid en verantwoordelijkheid. Door samen te werken rond het vluchtelingenthema leren jongeren ook kritisch denken en ontwikkelen ze hun inlevingsvermogen.  

Werkwijze

Kennismaking

Leerlingen worden gekoppeld aan een taaluitwisselingsleerling. Ze leggen individuele contacten in de Twinspace van het eTwinning project.

Inleidende activiteit
Leerlingen doen een zelftest en onderzoekstest bij ouders over het internetgedrag van de lln. Ze zetten de individuele contacten met partners verder.

Bezoek van Franstalige leerlingen aan Bree
kennismakingsactiviteiten - lezing gastspreker: WOI in Maasland wo: keuzeworkshops: Digitale technologie - Drama - Crea - Mondiale vorming do: Beh - spelactiviteiten - film War Horse vr: ICT website - be

Bezoek van Nederlandstalige leerlingen aan Leuze

De leerlingen werken als journalist. Ze maken van alle activiteiten reportages (woord en beeld) en delen deze op de Twinspae. 

Afsluiting en evaluatie in Twinspace. 

 

Gebruik van ICT

Voor de samenwerking werd vooral gewerkt met de Twinspace.  De collega's in Wallonië hebben beperktere middelen en ervaring, waardoor de leerkrachten van de Vlaamse school hebben gewerkt als coach. Samen hebben we de Twinspace verkend. Daarnaast hebben we gewerkt met Google Drive documenten, het programmeerprogramma Scratch en het invoegen van de CyberSafety quiz in Kahoot.

Resultaten

Alle resultaten vind je op de Twinspace

https://twinspace.etwinning.net/15063/home

 

Integratie van eindtermen

Leerlingen werken aan verschillende vakoverschrijdende doelstellingen:
- Lichamelijke gezondheid: de lln beseffen dat een oorlogssituatie impact heeft op veiligheid en gezondheid
- Sociorelationeel ontwikkeling: de lln accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen de relatie met hun Waalse partners
- Politiek-juridisch: de lln krijgen inzicht in de kinderrechten en in de Europese samenwerking en kunnen de betekenis ervan voor de eigen leefwereld toelichten (vluchtelingen)
- ICT: de lln kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen, op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier voor de (betrokken)

Anderen bekeken ook...

The Mobile Generation

Sint-Bernarduscollege (Secundair)
Oudenaarde