Twinfeuill’ton : amour et préjugés de jadis à nos jours

"Twinfeuill’ton : amour et préjugés de jadis à nos jours" is een interdisciplinair Franstalig en jaarlijks project, waarbij we samen geschreven hebben aan een hedendaagse roman-feuilleton , geïnspireerd op de verhaal van Aucassin en Nicolette.

LeerkrachtSofie Verreydt
Gemeente/regioVorselaar
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln8-17
Vak(ken)Vreemde talen - burgerschap - geschiedenis - kunst
ProjecttaalFrans
ProjectpartnerGriekenland - Spanje - Roemenië - Italië - Tunesië
Thema'sFrans - leesbevordering
Duur1 jaar
Type projectVreemde talen - leesbevordering - burgerschap

Doelstellingen

Het accent ligt op inclusie, en hierdoor leren leerlingen nadenken over vooroordelen en stereotypes die het ontstaan van een koppel in de weg staan, maar de leerlingen leren ook om zich bewust te zijn van de kracht van de liefde, die de basis kan zijn van een solidaire samenleving en samenleven ondanks alle verschillen.

Werkwijze

Er werd gestart met een ijsbreker-activiteit. Het project werd voorgesteld in de verschillende scholen aan de leerlingen. Er werd een videoconferentie gehouden en een logo ontworpen.

Daarna leerden de leerlingen de roman kennen. Er werd een brainstorm gehouden over liefde en bekende koppels uit de literatuur en de kunst.

Inleiding tot de middeleeuwse maatschappij en literatuur. Aansluitend werden stukken uit de roman gelezen en werd er gekeken en geluisterd naar adaptaties.

De leerlingen stelden een stukje cultureel erfgoed voor: een middeleeuws verhaal over een onmogelijke liefde.

Leerlingen gingen uiteindelijk in gemengde groepjes aan de slag om zelf een verhaal te schrijven. Deze werden gepubliceerd.

Gebruik van ICT

Het project gebruikte alle hulpmiddelen van de Twinspace. De activiteiten vertrokken van verschillende applicaties, namelijk Forum, journaal, documents, video's. In het college Zanneio hebben ze ook een elektronische klas aangemaakt. ttps://eclass.sch.gr/courses/G1618307/

Er werd ook gewerkt met tools die echt gericht zijn op samenwerking zoals padlet en meeting words. Er zijn verschillende soorten software gebruikt: powerpoint, mp4 video’s, quiz, mp3, foto’s en tekeningen, word en pdf bestanden, windows movie maker). Er is ook gepubliceerd op internet, google docs, google forms, google slides, adobe spark, quizizz, wordart.com, prezi, hot potatoes, answergarden, Astread en google translate. Voor de video-opnames van de school in Pireus, hebben ze een Sony camera en als software Audacity en Windows Movie maker gebruikt. De video’s van het project die je terugvindt in het ‘journal de project’ bevinden zich in Vimeo en Youtube. De documenten beantwoorden aan de wetgeving op intellectueel eigendom (zelfgemaakte tekeningen en video’s, toelating van de ouders in het geval van foto’s van minderjarige lln). Voor de communicatie en een betere coördinatie tussen leerkrachten werd er een Facebookgroep opgericht en werd e-mail gebruikt: https://www.facebook.com/groups/205025343262741/ Het eindproduct is een tekst in doc., pdf en e-book. ISSUU werd gebruikt voor het eindresultaat.

Meer informatie

Op de TwinSpace staat veel informatie en uiteraard ook het eindproduct van dit project.

https://twinspace.etwinning.net/72583/pages/page/633617

Resultaten

Het eindproduct is een e-book gecreëerd door 160 leerlingen van 11 verschillende scholen van België, Spanje, Italië, Griekenland, Roemenië en Tunesië. In het Kardinaal Van Roey-Instituut heeft het project gelopen tijdens het schooljaar 2018-2019 in het kader van de les Frans (vreemde taal).

Integratie van eindtermen

De doelen en activiteiten van het project sluiten aan bij het Europees Referentiekader voor talen en de verschillende programma’s van de verschillende landen van niveau A1+-A2-B1 De pedagogie van het project leidt tot de verwerving van meerdere vaardigheden: Interpreteren, uitleggen, herformuleren en illustrerenvan de hoofdgedachte van een roman (of hoofdstuk) Inleiding tot de poësie van het initiatieverhaal en die van de roman-feuilleton Ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden in een vreemde taal Ontwikkelen van de digitale vaardigheden, interdisciplinaire vaardigheden, de verbeelding en creativiteit, een cultureel bewustzijn en ervaring opbouwen. De 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen, de
kritische gedachte aanscherpen, de communicatie, de samenwerking uitbouwen Feiten, ideeën en informatie combineren omzo tot een nieuwe originele roman te komen Hun werk beoordelen en dat van hun medeleerlingen. Aanmoedigen om literaire werken te lezen Aan volgende generaties waarden uit het verleden meegeven Door een initiatie tot de literatuur en de middeleeuwse Fransebeschaving, maar ook die van de partnerlanden, het culturele erfgoed van Europa laten ontdekken en leren appreciëren en een interculturele dialoog op gang brengen over wat we gemeenschappelijk hebben. Een houding van non-discriminatie aanmoedigen, het in vraag stellen van stereotypes, veralgemeningen, diversiteit promoten Bijdragen tot de emotionele ontwikkeling van de leerlingen door het behandelen van universele thema’s, zoals de liefde, vriendschap, de zoektocht naar zichzelf, die beantwoorden aan gemeenschappelijke interesses van jongeren overal ter wereld; Het wederzijds begrip tussen volkeren ontwikkelen, het interculturele bewustzijn en de ontdekking van de andere. Pedagogische waarden ontwikkelen zoals samenwerking, sociale empathie, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, vertrouwen in zichzelf, respect, zelfstandigheid.

Impact

Volgens de leerkrachten zijn de sterke punten van het project dat het veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen (57%), maar ook de emotionele ontplooiing van de leerlingen door de behandeling van het thema van de liefde, net zoals de samenwerking, de teamspirit, intercultureel bewustzijn (43%). Ze vinden dat het project voldoende het cultureel erfgoed van het land van de leerlingen
en dat van hun partners heeft laten ontdekken en appreciëren (71%), het project heeft de schrijfvaardigheid ontwikkeld en hun digitale vaardigheid (57%). We denken dat het project de spreekvaardigheid in het Frans in voldoende mate heeft ontwikkeld, de waarden van broederschap ontwikkeld, van empathie en verdraagzaamheid en non-discriminatie houding aangemoedigd en respect van verschillen (43%). De kritische geest en hun probleemoplossend vermogen zou nog meer ontwikkeld kunnen worden (28%). De grootste moeilijkheid was vooral het gebrek aan tijd (57%) en in mindere mate het aanpassen van de activiteiten aan de noden en vaardigheden van de leerlingen (43%). Volgens de leerlingen, was het sterkste punt het verbeelden van de personagen van de 2 jongeren (48.4%). De briefwisseling met de partners (35%), de roman actualiseren aan de hand van de discussie, maar ook het lezen van stukken en leren over de hoofse roman uit de Middeleeuwen (27.4%) werd geapprecieerd. Ze vonden het ook leuk om een hoofdstuk van de roman te schrijven en de teksten van de andere klassen aanvullen (22%). Slechts 16% van de leerlingen appreciëren het thema liefde-verliefdheid ou het naspelen van de roman et filmen. Ook het zoeken van een middeleeuws werk uit zijn eigen land (over liefde) werd matig geappreciëerd. Drie woorden die het project beschrijven: interessant, amusant, mooi.