Treiben wir zusammen Sport!

Het project ‘Treiben wir zusammen Sport!’ had als doel kennis te maken met de sportgewoontes in de
scholen van de partners, met name Polen, Frankrijk en België en dit in de voertaal Duits om zo de
kennis van het Duits van de leerlingen te verbeteren (schrijf- en spreekvaardigheid).

LeerkrachtVeerle De Deckere
School VKO
Gemeente/regioOpwijk
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln12-17
Vak(ken)Duits - Vreemde talen - L.O.
ProjecttaalDuits
ProjectpartnerPolen - Frankrijk
Thema'sDuits - sport - talen
Duurhalf schooljaar
Type projectTalen - Sport

Doelstellingen

Het project had tot doel de Duitse spreek- en schrijfvaardigheid van de leerlingen te verbeteren, met nieuwe ICT-middelen leren omgaan, hun creativiteit en zelfstandigheid bevorderen en kennis maken met hoe het zit met het vak LO op de scholen van de partnerlanden.

Werkwijze

Voor elke etappe van het project hebben de partnerlanden gelijklopend gewerkt aan en gecommuniceerd over de activiteiten. De taakverdeling verliep zeer georganiseerd. Iedereen kon inbreng geven / zijn of haar mening kwijt.

Gebruik van ICT

Er werd o.a. gebruik gemaakt van middelen als video’s / foto’s / PPT / Padlet / Learningapps.

Meer informatie

De communicatie tussen de partners verliep via de Twinspace op de eTwinningsite. Alle resultaten werden op de Twinspace gedeeld zodat iedereen toegang had. Via het forum gaven de leerlingen bij elke etappe ook feedback over de resultaten van de andere partners. Van de Poolse partnerschool hebben de Vlaamse leerlingen ook post ontvangen. Elke leerling kreeg op naam een brief van een Poolse leerling(e). De leerlingen waren heel nieuwsgierig wat er in de grote omslag zat en waren zeer blij met de verrassing.

Resultaten

Korte weergave etappes binnen het project:

  • Inleiding: woordenschatverwerving i.v.m. sport door woordenwolken en dergelijke.
  • De partners leren elkaar kennen:
    • Via Padlet stellen de leerlingen zich aan elkaar voor.
    • D.m.v. de site Learningapps maakten de leerlingen spelletjes/quizzen voor de andere partners ivm hun lievelingssporten.
  • De partners berichten over sport/sportaccommodaties bij hen op school. Hiervoor werd gebruik gemaakt van video, PPT en Issuu.
  • De leerlingen stellen in groepjes voor de andere partners in een video een sport voor (lievelingsport of typische sport uit de buurt).
  • De leerlingen hebben de mogelijkheid te reageren op elkaars werkjes via het forum.
  • Evaluatie

Integratie van eindtermen

Het project had tot doel de Duitse spreek- en schrijfvaardigheid van de leerlingen te verbeteren, met nieuwe ICT-middelen leren omgaan, hun creativiteit en zelfstandigheid bevorderen en kennis maken met hoe het zit met het vak LO op de scholen van de partnerlanden. Zowel tijdens de les Duits als in hun eigen tijd hebben de leerlingen gewerkt aan het project. De resultaten van leerlingen waren de uitvalsbasis om eventueel bepaalde grammacicale regels te bespreken of dieper in te gaan hoe men iets zus of zo zegt.

Impact

Het project heeft zeker een positieve invloed gehad. De leerlingen zijn op een andere manier met de Duitse taal bezig geweest, minder 'dwingend' (iets creatiever bezig en ondertussen toch ook leren). Het leukste en meest succesvolle element van het project was ongetwijfeld het maken van de learningapps en ook de video’s om een sport voor te stellen (maar niet simpel!) en het bekijken van de video’s van de andere partners. Een niet geplande verrassing was de post uit Polen met brieven voor elk van de leerlingen. De leerlingen (hoe groot ook -> vijfde middelbaar!) vonden dit superleuk en schattig. Via video’s en de learningapps hebben de leerlingen meer geleerd over sport/LO-lessen in de andere partnerlanden en hun woordenschat i.v.m. sport uitgebreid. Via de TwinSpace (pagina’s/forum) en het projectlogboek konden de planning/voortgang/resultaten gevolgd worden.