The Mobile Generation

Voor de meeste leerlingen is het gebruik van mobiele telefoons een evidentie. Leerkracht Guy Verzele zet zijn leerlingen aan het denken over het gebruik en de impact van dit toestel.

LeerkrachtGuy Verzele
School Sint-Bernarduscollege
Gemeente/regioOudenaarde
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln16 tot 18 jaar
Vak(ken)Vakoverschrijdend
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerDuitsland en Frankrijk

Doelstellingen

In dit project gaan de leerlingen op zoek naar voor- en nadelen van de mobiele telefoons. Ze onderzoeken de economische impact en gebruiken hiervoor wetenschappelijke gegevens. Leerlingen voeren zelf ook onderzoek uit naar het gebruik van mobiele telefoons bij leeftijdsgenoten. De bedoeling is om tegengewicht te bieden tegen de commerciële hoera-stemming rond mobiele telefoons. Dit project kadert in de vakken Engels, Wetenschappen, marketing, esthetica, moderne vreemde talen en projectwerking.

Werkwijze

De leerlingen maken de voorbereidingen voor het project tijdens de Vrije ruimte ‘Europaclub’ (twee lesuren per week) De bijsturing en verwerking gebeurt tijdens de uitwisselingsdagen:
Jan 10: Northeim / maart 10: Rodez / april 10 Oudenaarde / nov 10 Oudenaarde / jan 11 Rodez / maart 11: Northeim

Gebruik van ICT

eTwinningsite: Culture in a Box www.etwinning.net als kennismaking
vertaalsites: vertalingen diverse teksten
website PTB Braunschweig: www.ptb.de voorbereiding bedrijfsbezoek
websites NGO’s en ministeries: bevraging Coltangebruik (brieven)
website Wordle: www.wordle.net verwerking metagegevens
webmagazine: MagazineFactory www.magazinefactory.edu.fi
(in ontwikkeling)
DVD: in ontwikkeling

Meer informatie

Resultaten

Diverse powerpoints
Webzine (Magazinefactory) in ontwikkeling
Brochure (in ontwikkeling)
Facebookpagina Coltanproblematiek (in ontwikkeling)

Integratie van eindtermen

Fysica en biologie: straling, transmissie, elektronische componenten, medische risico’s
Geschiedenis: cijfergegevens over ontstaan en ontwikkeling
Engels, Frans, Duits: artikels lezen en analyseren en brieven schrijven en vertalen
Esthetica: ontwikkeling en design van GSM
Religie: morele aspecten van peer pressure, verslaving, …
Economie: bedrijfsbezoek, kostprijs
VOET: burgerzin, sociale vaardigheden, creativiteit, gezondheid

Anderen bekeken ook...

Vrede en veiligheid zijn altijd mogelijk

Middenschool Heilig Hart Bree (Secundair)
Bree
herdenking wereldoorlog - taaluitwisseling - Belgica project
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs