Sois Belge et exprime-toi

Project waarbij jongeren op zoek gaan naar hun eigen identiteit binnen België. Wat betekent het om "Waal" of "Vlaming" te zijn? Wat betekent het om "Belg" te zijn? Wat is de "Belgische" identiteit in een maatschappij vol multiculturalisme? Wat zijn de verschillen en de gelijkenissen tussen onze identiteiten? Hoe kunnen we elkaar beter leren appreciëren? Hoe belangrijk is het leren van beide landstalen voor die Belgische nationaliteit?

LeerkrachtRia De Wilde - Nele Volckaert
Gemeente/regioPoperinge
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln15 - 16 jaar
Vak(ken)Frans
ProjecttaalFrans en Nederlands
ProjectpartnerBelgiƫ (Komen)
Thema'sBurgerschap - Belgica - Frans - Taal en Cultuur - ICT
Duur1 schooljaar
Type projectVreemde Talen - Burgerschap - Belgica - Cultuur

Doelstellingen

DIGITAAL:de ganse context van het project werkt aan deze competentie. Bv.: het zoeken en beoordelen van informatie, het gebruik van sociale netwerksites, het gebruik van onlineplatform eTwinning, gebruik van computer en mobiele apparaten, werken met video's,...

CULTUREEL: het ontdekken en begrijpen van de Belgische cultuur, het vergelijken van de Waalse en de Vlaamse cultuur.

INITIATIEF & ONDERNEMERSGEEST: op zoek gaan naar andere identiteiten, verbeeldingskracht en creativiteit aanwenden om meningen te verzamelen.

SOCIAAL & MAATSCHAPPELIJK: op zoek gaan naar volgers, teamwerk, teamgeest.

TAAL: zoeken naar informatie + gebruik voor specifieke doeleinden, samenvatten.

SPREKEN: spreken van de andere landstaal.

KRITISCHE GEEST: actualisering van thema's tot heden, ontwikkelen van een eigen idee, argumenteren.

CO-EVALUATIE: werken aan co-evaluatie en zelfevaluatie.

Werkwijze

De leerkrachten werken samen via een Gmail-account. Zo kunnen alle betrokkenen aan de documenten die zijn aangemaakt. De leerlingen betrekken we bij het project via het eTwinningplatform en de TwinSpace van het project. Leerkrachten communiceren ook via een WhatsApp-groepje. De leerkrachten maken op de overlegmomenten afspraken over wie wat gaat doen. Het spreekt voor zich dat de meetings in Poperinge door de Poperingse leerkrachten worden georganiseerd en de meetings in Comines door de leerkrachten van Comines. Er wordt een document op Google Drive gezet met de taakverdeling. De leerkrachten starten de voorbereiding van het project in april 2019 tot juni 2019. Het project loopt tijdens schooljaar 2019-2020. Het is de bedoeling om 5 activiteiten (waarvan 4 meetings) te organiseren waarbij we elkaar zoveel mogelijk ontmoeten. Doordat de scholen slechts op 20 minuten van elkaar gelegen zijn, is dit zeker haalbaar. Er worden gemixte teams gevormd bij de leerlingen.

Gebruik van ICT

We hebben gewerkt via eTwinning Live, TwinSpace, Padlet, Google docs, de enquête werd verwerkt in een Google Formulier. Er werden foto’s van de meetings op de Facebookpagina en op de website van de scholen gedeeld. In het schooltijdschrift van de scholengemeenschap in Poperinge werd er over de meetings gerapporteerd. De leerlingen maakten video’s met hun eigen Smartphone en publiceerden die zelf in een Padlet. Soms lukte dit niet en dan werden de video’s geüpload in de YouTube account van het project. De communicatie tussen de collega’s verliep heel vlot en gebeurde voornamelijk binnen een groepje in Messenger. De leerlingen gaan bij het begin van het schooljaar akkoord of niet akkoord met het publiceren van foto’s op sociale media.

Meer informatie

Toegang tot de Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/87225 

Resultaten

In dit project wilden we op zoek gaan naar de gelijkenissen en de verschillen tussen Vlamingen en Walen. De leerlingen hebben hiervoor samen met hun projectpartners uit Komen een enquête opgesteld. Aan de hand van de resultaten hebben zij samen in gemengde groepjes tijdens een meeting in Poperinge affiches gemaakt. De helft van de affiches hangen in Poperinge, de andere helft in Komen. Gelukkig hebben we dit kunnen realiseren voor de lockdown. We gingen achteraf de gelijkenissen en de verschillen nog een beetje dieper bestuderen maar dat is niet meer gelukt. Tijdens de lockdown hebben alle leerlingen, na het bekijken van een reportage van jongeren in Frankrijk, een video gemaakt over hun ervaringen tijdens deze periode. De partners hebben ze bekeken en becommentarieerd. De leerlingen hebben hun communicatieve vaardigheden in het Frans verbeterd door de samenwerking met hun klasgenoten en met de projectpartners. Ze hebben Frans geleerd zonder dat ze het beseffen. Tegelijkertijd hebben ze geleerd om beter te werken in groep en afspraken te maken met elkaar. Zo hebben ze hun sociale competenties verbeterd. Door samen te werken met hun medeleerlingen en met de partners in Google Docs hebben ze leren respect opbrengen voor het werk van anderen. Door samen te werken met Waalse leerlingen hebben ze hun interculturele competenties verhoogd: ze stonden open voor samenwerking met andere Belgische jongeren en ze hebben ontdekt dat er veel gelijkenissen en ook verschillen zijn. Onbewust is hun Belgisch burgerschap gestimuleerd geweest. Dit project heeft bijgedragen tot de realisatie van de vakgebonden en de vakoverschrijdende eindtermen. De evaluatie gebeurde klassikaal tijdens de laatste les Frans. Om ons project in de kijker te zetten hebben we korte reportages gezet op de Facebookpagina en op de website van de school, we hebben de affiches uitgehangen in een klaslokaal en we hebben artikels gepubliceerd in het tijdschrift van de scholengemeenschap KIJK OP.

Integratie van eindtermen

Doordat de projectpartners een verschillende taal spreken en elkaars taal ook in de twee scholen onderwezen wordt, konden we dit project perfect integreren binnen de lessen Nederlands en Frans. Er werd veel geoefend aan de vaardigheden. In de les Nederlands werd het Nederlands van de partners beluisterd en geëvalueerd. Beoordelend luisteren dus. De leerlingen moesten ook een schriftelijke feedback met taal-en spreektips geven. De Waalse leerlingen beoordeelden op hun beurt het Frans van onze leerlingen. De leerlingen konden via dit project hun competenties om te communiceren in het Frans verbeteren. Een video opnemen van zichzelf waarin men Frans spreekt is een grote overwinning. Het ging om een reële communicatiesituatie, ze mochten hun GSM gebruiken en uit de klas gaan om de video op te nemen, daardoor verliep dit allemaal vlot. Tijdens de meetings werd hun kennis van het Frans op de proef gesteld, de communicatie verliep in 2 talen. En in de Google docs moesten ze proberen zo correct mogelijk te schrijven. De leerlingen hebben zelfstandig mogen werken, ze hebben verantwoordelijkheid kunnen nemen door zelf een enquête op te stellen, door zelf hun werk te publiceren in de Twinspace, door zelf verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de meeting in Poperinge. Ze hebben leren werken in groepjes en afspraken maken met elkaar. Ze hebben hun digitale competenties verbeterd door video’s te maken, door samen te werken in Google Docs, door een enquête op te stellen. Binnen het project hebben ze bovendien respect leren opbrengen voor de anderen, zowel de eigen klasgenoten als de projectpartners, zowel virtueel als in levenden lijve tijdens de meetings. Ze hebben geleerd minder vooroordelen te hebben ten opzichte van Waalse jongeren (waar ze normaal gezien nooit contact mee hebben, ook al wonen wij zo dicht bij de taalgrens) en ze hebben zo gewerkt aan hun Belgisch burgerschap. Door deel te nemen aan dit project hebben ze hun interculturele competenties verbeterd.