Physics: Savior of the planet

Het project werd uitgevoerd door 36 leerlingen: 13 Belgische leerlingen (De Bron – Tielt) en 23 Italiaanse leerlingen (Liceo Linguistico "Ilaria Alpi", Italy). De Belgische leerlingen zitten in het vijfde jaar en volgen de richting Latijn-Wetenschappen of Moderne Talen-Wetenschappen.Dit impliceert dat ze geïnteresseerd zijn in zowel talen als in wetenschappen. De Italiaanse leerlingen zijn van dezelfde leeftijd en zitten in een gelijkaardige richting. Gedurende dit project maken de leerlingen een literatuurstudie omtrent een topic over duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie, geothermie, … De leerlingen werken hiervoor in gemengde groepjes. Ze vergeleken het voorkomen van bepaalde technologieën in België en in Italië. Finaal creëerden ze een wetenschappelijke poster en brachten alles onder in een e-book. Zo verruimen ze niet enkel hun kennis omtrent hernieuwbare bronnen, maar verbeteren ze ook hun sociale competenties en hun Engels.

LeerkrachtIsabel Hallemeersch - Els Merveillie
School De Bron
Gemeente/regioTielt
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln16 jaar
Vak(ken)Fysica - Engels
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerItaliƫ
Thema'sFysica - Natuurwetenschappen - ICT - Technologie
Duur1 schooljaar
Type projecteTwinning Project

Doelstellingen

 • Leerlingen stimuleren om in een vreemde taal te communiceren.
 • Sociale competenties versterken en samenwerkend leren promoten.
 • Leerlingen motiveren om de wereld te ontdekken via de wiskundige weg.
 • Perspectieven en inzichten van de studenten verbreden door hen bewust te maken van het belang van fysica in energievoorziening.
 • Studenten motiveren om te leren op school.
 • De rol van wetenschap in het leven van de studenten aantonen.
 • Leerlingen meer en beter met tools rond informatietechnologie laten werken. 

Werkwijze

We startten het project door internationale teams samen te stellen: de leerlingen worden verdeeld in internationale groepjes en werken samen om resultaten te delen, rapporten op te stellen en digitale presentaties (PowerPoint, Press, Sway, etc.) over hun activiteiten te maken. De leerlingen stellen zichzelf voor via een Padlet (of een eBook). De studenten stellen overigens ook hun school voor dankzij vlogs. Ze maken een project logo, bestuderen duurzame technologieën, wisselen informatie over hun onderwerp uit. Tot slot maakt elk groepje een poster en wordt er geëvalueerd en afscheid genomen.

Er komen dus heel veel samenwerkingen tot stand:

a) Samenwerking tussen leerkrachten

Praktische afspraken: timing, groepsverdeling, opdrachten, wie is voor wat verantwoordelijk, opmaak twinspace, …

b) Samenwerking tussen leerlingen

Voor alle opdrachten hebben leerlingen moeten samenwerken. Het werk/de eindverantwoordelijkheid is wel verdeeld zodat in beide landen ongeveer evenveel moest gedaan worden. Met de leerkrachten hebben we de leerlingen in groepjes verdeeld. Dan konden de leerlingen via de TwinSpace contact opnemen met elkaar om afspraken te maken over het experiment dat ze wilden uitvoeren. Verder contact tussen de leerlingen liep vooral via whatsapp.

c) Hoe worden eindproducten bereikt?

Vooraf werden duidelijke afspraken gemaakt over opdrachten, verantwoordelijkheden, … De leerlingen hebben vooral via Whatsapp, mail of via het forum gecommuniceerd om hun eindproducten te bereiken. Er werd met deadlines gewerkt. Indien nodig werden die deadlines wel aangepast. Er werd ook altijd voldoende tijd in de les besteed aan het project.

Gebruik van ICT

a) Gebruikte technologie tijdens activiteiten:

 • De Twinspace werd gebruikt (o.a. twinboards – forums)
 • De leerlingen hebben zichzelf voorgesteld op een gezamenlijke pagina.
 • De leerlingen hebben een wetenschappelijke poster gemaakt via een Padlet.
 • De leerlingen hebben email, whatsapp, … gebruikt om te communiceren met de buitenlandse partners. Dit is voor de leerlingen de gemakkelijkste manier en ze zijn oud genoeg om daar verstandig mee om te gaan. 
 • Een e-book werd opgesteld via app.bookcreactor.com.
 • De enquête werd opgemaakt via google forms.

b) Er werd rekening gehouden met e-safety door te beslissen welke pagina's openbaar staan op de twinspace. Leerlingen die niet in beeld willen komen, staan niet herkenbaar op foto's.

Meer informatie

Link naar de TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/102823 

Resultaten

a) Tijdens het project kregen de leerlingen de vrijheid om zelf een topic te kiezen rond duurzame energie. We stimuleerden de leerlingen ook om te werken met digitale middelen. We denken dat de leerlingen na het project meer durven communiceren in een andere taal met iemand die ze niet kennen. Het einde van het project verliep wat anders dan voorzien door de corona-maatregelen. Maar omdat de leerlingen in dezelfde vreemde situatie zaten verliep de samenwerking toch nog goed. Die zaken zorgden ervoor dat de doelstellingen van ons project zeker bereikt werden (zie ook enquête).

b) De leerlingen wisten vooraf duidelijk hoe ze zouden geëvalueerd worden. Voor de verschillende opdrachten werd gewerkt met rubrics. Dit is iets dat onze leerlingen kennen en het geeft hen een houvast.

c) Op de homepagina van de TwinSpace is het verloop van het project te volgen. We hebben er bewust voor gekozen om een groot deel van de pagina’s op de TwinSpace openbaar te maken. De link van de TwinSpace wordt meegegeven in de nieuwsbrief van school, de Facebookpagina … Zo konden alle ouders, collega’s, schoolgenoten … ons project volgen. Ook voor de leerlingen die aan het project meewerkten, was dit een meerwaarde: zo konden ze gemakkelijk tonen wat ze gedaan hebben. Bovendien hebben wij op school een eTwinning-wand, waar we regelmatig nieuwe foto’s en info ophangen van alle lopende eTwinning-projecten. Zo kan iedereen op school volgen wat er gebeurt. Voor de leerkrachten én leerlingen was het interessant om vakoverschrijdend te werken. Door aan zo een project te werken moet je als leerkracht eens nadenken over andere manieren om leerplandoelstellingen te bereiken. We hopen dat de leerlingen blijvend contact hebben met de leerlingen uit Italië en zo hun horizon verruimen.

Integratie van eindtermen

a) Intergratie in curriculum:

 • Fysica: in het vijfde jaar wetenschappen moeten leerlingen in staat zijn een zelfstandige onderzoeksopdracht uit te voeren en leren rapporteren (eindtermen basisvorming wetenschappen). Dit project leende zich hiervoor uitstekend. Door de link te leggen met duurzaamheid i.v.m. wetenschap en samenleving mooi aan bod. Tijdens het project komen een heel aantal algemene doelstellingen wetenschappen aan bod.
 • Engels: verschillende leerplandoelstellingen komen aan bod i.v.m. spreken en schrijven. Daarnaast komen ook een aantal algemene aan bod. De integratie in het lesprogramma wetenschappen is duidelijk voor de leerlingen. In het vijfde jaar wordt gewerkt rond elektriciteit en magnetisme, de topics rond duurzame energie vormen een mooie aanvulling hierop. De integratie in het lesprogramma Engels is ook duidelijk voor de leerlingen.

b) Volgende kerncompetenties en vaardigheden zijn tijdens het projectwerk ontwikkeld:

 • Fysica: leren onderzoeken: de leerlingen zijn in staat om zelfstandig een experiment te bedenken, een onderzoeksvraag en werkwijze op te stellen, het experiment uit te voeren en de resultaten te verwerken en te rapporteren over het resultaat.
 • Engels: de leerling leert gevarieerde communicatieve taaltaken uitvoeren in een zo authentiek mogelijke taalgebruikssituatie 
 • VOET:
  • Informatieverwerving en informatieverwerking
  • Communicatief vermogen, respect, samenwerken, verantwoordelijkheid
  • Doorzettingsvermogen, creativiteit, kritisch denken, open en constructieve houding
  • Verantwoordelijkheid

Anderen bekeken ook...

S=HE QUAL

Kosh Campus Scheppers (Secundair)
Herentals
Gendergelijkheid - Sociologie - Diversiteit - Stereotypen
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs

Jij en ik, samen de boom in!

De Bron (Secundair)
Tielt
Burgerschap - Geschiedenis - Klimaat - ICT - Vreemde Talen -
Nationaal kwaliteitslabel
Europees Kwaliteitslabel
Nationale prijs

Zukunft - voll im Blick?

VKO Bovenbouw (Secundair)
Opwijk
Duits - Cultuur - Toekomst - Milieu
Nationaal kwaliteitslabel
Europees Kwaliteitslabel
Nationale prijs

Totally Maths

Berkenboom Humaniora Bovenbouw (Secundair)
Sint-Niklaas
Wiskunde - ICT - Engels
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs