Notre avenir en Europe!

"Notre avenir en Europe!" is een project in het Frans waar leerlingen hun gevoelens over hun toekomst in Europa tonen, bespreken en vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Het is ook een project dat de kennis over de EU wil vergroten om het gemeenschapsgevoel met andere jongeren in Europa te versterken.

LeerkrachtRia De Wilde
Gemeente/regioPoperinge
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln15-17
Vak(ken)Frans
ProjecttaalFrans
ProjectpartnerZweden
Thema'sEuropa - burgerschap - Frans
Duur1 jaar
Type projectVreemde talen - burgerschap

Doelstellingen

Het doel van dit project is om de kennis over de Europese Unie bij jonge Europeanen te vergroten en hun gemeenschapsgevoel met andere jongeren in Europa te vergroten. Een ander belangrijk doel is om te praten over hun wensen, verwachtingen en angsten voor de toekomst in Europa. De voertaal is Frans.

Werkwijze

Het was een klein project met slechts 2 partnerscholen, de communicatie tussen de beide leerkrachten was dus niet zo moeilijk en is goed verlopen. Soms werd een mail verstuurd via de persoonlijke e-mailadressen maar meestal gebeurde dit via eTwinning Live.De communicatie tussen de leerlingen gebeurde voornamelijk in Google Docs, via de videoconferentie en via de video’s die ze gemaakt hebben met hun vragen en antwoorden over de toekomst van Europa en over hun eigen toekomst. Op het ogenblik dat de leerlingen doorhadden dat ze op dinsdagmorgen op hetzelfde ogenblik les hadden (omdat ze op hetzelfde ogenblik aan het werk waren in de Twinspace en in hun Google Docs) werden ze zéér uitgelaten en verliep de communicatie plots via de sociale media: Snapchat en Instagram.

Gebruik van ICT

Er werden verschillende accounts gemaakt voor het project:

  • een Adobe Spark account
  • een Google account. Er werd gebruik gemaakt van Gmail, Google Drive voor de Google Docs en Google Maps, YouTube om de video’s up te loaden
  • een Padlet account
  • een KAHOOT account

De Belgische leerkracht heeft een tutorial gemaakt met Screencast-o-matic om uit te leggen aan de deelnemers hoe ze Google Maps konden gebruiken. De TwinSpace werd vernieuwd gedurende dit schooljaar en dit gaf nieuwe mogelijkheden om resultaten te publiceren, er waren minder externe tools nodig. Alles wat binnen het project gerealiseerd werd, is in de Twinspace gepubliceerd.

Meer informatie

Toegang tot de Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/72112/home

Resultaten

De leerlingen hebben hun communicatieve vaardigheden in het Frans verbeterd door de samenwerking met hun klasgenoten en met de projectpartners. Ze hebben Frans geleerd zonder dat ze het beseften. Ze waren zeer gemotiveerd en ze hebben plezier beleefd aan de eTwinning lessen (en ze waren ontgoocheld wanneer we niet aan het project werkten). Ze hebben blijk gegeven van een grote zelfstandigheid en ze hebben creativiteit aan de dag gelegd bij het maken van hun voorstelling en hun video’s. Tegelijkertijd hebben ze geleerd om beter te werken in groep en afspraken te maken met elkaar. Zo hebben ze hun sociale competenties verbeterd. Door samen te werken met hun medeleerlingen en met de partners in Google Docs hebben ze leren respect opbrengen voor het werk van anderen. Ze hebben hun digitale competenties geperfectioneerd door nieuwe tools te gebruiken. Door samen te werken met buitenlandse projectpartners hebben ze hun interculturele competenties verhoogd: ze stonden open voor samenwerking met andere Europese jongeren en ze hebben ontdekt dat er ondanks de vele verschillen ook veel gelijkenissen zijn. Onbewust is hun Europees burgerschap gestimuleerd geweest. Dit eTwinning project heeft bijgedragen tot de realisatie van de vakgebonden en de vakoverschrijdende eindtermen: https://www.kwalificatiesencurriculum.be/derde-graad-aso-moderne-vreemde-talen-frans-engels https://www.einddoelen.be/secundair-onderwijs-vakoverschrijdende-eindtermen-globaal-voor-het-secundair-onderwijs.

Integratie van eindtermen

Het project kaderde binnen de les Frans als vreemde taal: de leerlingen konden via dit project hun competenties om te communiceren in een vreemde taal verbeteren. Spreken in het Frans is één ding, een video opnemen van zichzelf waarin men Frans spreekt, dat is nog iets anders! Omdat het om een reële communicatiesituatie ging, verliep dat allemaal vlot en hadden de leerlingen hiermee geen problemen. Integendeel, ze mochten hun GSM gebruiken en ze mochten uit de klas gaan om hun video te maken, dat vonden ze fijn. Het durven communiceren voor een webcam tijdens een videoconferentie is eveneens een overwinning op zichzelf. Toch vonden ze het heel leuk. Een bewijs is dat ze het echt jammer vonden toen het technisch niet meer lukte om nog een tweede videoconferentie te organiseren. De leerlingen hebben zelfstandig mogen werken, ze hebben verantwoordelijkheid kunnen nemen door zelf onderwerpen te kiezen en door zelf hun werk te publiceren in de Twinspace. Ze hebben leren werken in groepjes (nationaal en internationaal) en afspraken maken met elkaar. De leerlingen hebben hun digitale competenties verbeterd door Adobe Spark video te gebruiken, door samen te werken in een Google Map en in Google Docs, door een KAHOOT quiz te maken. Binnen het project hebben ze bovendien respect leren opbrengen
voor de anderen, zowel de eigen klasgenoten als de projectpartners. Ze hebben geleerd minder vooroordelen te hebben ten opzichte van andere Europese jongeren en ze hebben zo gewerkt aan hun Europees burgerschap. Door deel te nemen aan een internationaal project hebben ze hun interculturele competenties verbeterd

Impact

De leerlingen hebben leren samenwerken, hun Europees burgerschap werd gestimuleerd en ze hebben hun digitale-en taalcompetenties verbeterd.

Anderen bekeken ook...

Les jeux vidéo pour apprendre ensemble !

Immaculata Instituut Oostmalle (Secundair)
Oostmalle
vreemde talen ICT
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs

The Belgian Friends

Gemeenteschool Qworzó Merksplas (Lager)
Merksplas
Belgica
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs

Sois Belge et exprime-toi

Sint-Janscollege Poperinge (Secundair)
Poperinge
Burgerschap - Belgica - Frans - Taal en Cultuur - ICT
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs