My Eatable School Garden

Tijdens het project werkten de leerlingen met scholen uit Turkije en Spanje samen rond de moestuin. Natuurlijk niet eenvoudig omdat het klimaat in al die landen heel verschillend is. Maar dat was een extra uitdaging en leermoment voor de leerlingen. Ze gingen kijken welke groenten ze zouden zaaien of planten aan de hand van een online stemronde. Gardy, de vogelverschrikker kwam ook op bezoek. De leerlingen versierden hem en lieten aan de hand van foto's zien hoe het in de school was met de moestuin. Het project was een goede werkvorm om met een niet zo gemotiveerde klas toch op een leuke manier de lessen te geven die gepland waren. De leerlingen genoten ervan om op een andere manier les te krijgen en te leren terwijl ze het zelf niet beseften.

LeerkrachtIlse Delo
School Sint-Janshof
Gemeente/regioMechelen
OnderwijsniveauBuSO
Leeftijdsgroep lln11-15
Vak(ken)Kunst - Milieu-educatie - Vreemde talen - ICT
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerTurkije
Thema'sKlimaat - moestuin - vaardigheden - inclusie
Duur1 jaar
Type projectMilieu - buitengewoon onderwijs

Doelstellingen

Het project was een goede werkvorm om met een niet zo gemotiveerde klas toch op een leuke manier de lessen te geven die gepland waren. De leerlingen genoten ervan om op een andere manier les te krijgen en te leren terwijl ze het zelf niet beseften.

Werkwijze

De school in Turkije nam de leiding in het organiseren van het project. Zij zorgde ervoor dat al de mappen aangemaakt werken op de TwinSpace. Bij de activiteiten werkten de leerlingen altijd samen aan dezelfde onderwerpen. Het echte samenwerken was vooral met de vogelverschrikker. Deze werd door al de scholen versierd en doorgestuurd naar de verschillende partners. Samen werkten de leerlingen aan de avonturen van Gardy, die aan elkaar voorgesteld werden in filmpjes. De foto's, de activiteiten... werden allemaal uitgevoerd door de leerlingen. Ze verwerkten alles in een eindproduct, dat werd gedaan door de leerkrachten. Het was ook altijd leuk om eens met de leerlingen te kijken naar de verschillen in weer in de verschillende landen. Waarom zijn ze in Turkije al in de tuin aan het werken en in Vlaanderen nog niet...

Gebruik van ICT

  • Logomark: werd gebruikt om de leerlingen een logo te laten maken voor het project.
  • Padlet: verzamelplaats voor de voorstellingen van de schooltuin en de resultaten van de poll op Menti.
  • Menti: werd gebruikt door de leerlingen om te kiezen welke groenten we in de schooltuin zouden planten.
  • Kizoa: om al de foto's samen te brengen in een filmpje om leuke en aantrekkelijke filmpjes te maken voor de leerlingen.
  • Flipsnack: programma om het tijdschrift te maken aan einde van het project.
  • Survey monkey: evaluatie van het project.

Meer informatie

De meeste van de resultaten zijn terug te vinden op de Twinspace. Het overzicht van al de activiteiten die gedaan zijn, is terug te vinden in het online tijdschrift dat de leerlingen gemaakt hebben.

Het filmpje met de reisverhalen van Gardy, de vogelverschrikker: https://youtu.be/TI9w_chr_yc

Het filmpje met de verhalen van Gardy in België: https://youtu.be/-QLRbN-tOWM

Al de resultaten zijn terug te vinden op de Twinspace.

Resultaten

De groep leerlingen was geen evidente groep waarbij het soms moeilijk was om tot les geven te komen. Dit was een perfecte werkvorm. De leerlingen deden de projectactiviteiten en op die manier beseften ze niet altijd dat ze aan het leren waren. Het kaderen naar het project zorgde ervoor dat er een grens weg viel en dat de leerlingen heel actief deelnamen.

Integratie van eindtermen

Al de activiteiten die gedaan zijn in het project passen perfect in de lessen tuinvaardigheden die deze leerlingen krijgen. Het zijn de leerlingen van het eerste jaar, en bij hen willen de leerkrachten de leerstof rond de tuin op een leuke, speelse manier brengen. Vandaar dat dit een heel goede werkvorm is om de leerlingen te betrekken bij de les. Leren zonder dat ze het altijd beseffen. Benoemen van materialen, lezen van verpakkingen, benoemen van planten. De leerlingen deden het allemaal in het teken van het project.

Impact

De projectgroep was geen makkelijke groep waarbij het soms moeilijk was om tot les geven te komen. Dit was een perfecte werkvorm. De leerlingen deden de projectactiviteiten en op die manier beseften de leerlingen niet altijd dat ze aan het leren waren. Het kaderen naar het project zorgde ervoor dat er een grens weg viel en dat de leerlingen heel actief deelnamen.