Let's celebrate: Roots and Wings!

Het project richt zich op tradities, cultureel erfgoed en lokale festiviteiten. De leerkrachten en leerlingen zullen de Unesco-lijst van culturele erfgoedsites nader bekijken. Ze zullen culturele erfgoedsites bezoeken en hun toegankelijkheid voor mensen met speciale behoeften testen. Ze zullen de tradities en festiviteiten van de eigen regio, de historische of religieuze wortels ervan, onderzoeken en de informatie over de verschillende landen delen. De leerkrachten hopen dat de studie van hun wortels de leerlingen vleugels zal geven voor toekomstige ervaringen in en buiten de grenzen van Europa.

LeerkrachtLiesbeth D'Hoker, Angelique Blancke, Carlien Roels, Joke Dedain, Ilke De Pauw
Gemeente/regioWetteren
OnderwijsniveauBuSO
Leeftijdsgroep lln15-20
Vak(ken)Burgerschap, Vreemde Talen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Informatica / ICT, Taal- en Letterkunde, Godsdienst
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerUnited Kingdom
Thema'sBuurklassen - erfgoed - samenwerking - inclusie - toegankelijkheid
Duur9 maanden
Type projectonderzoek - taal - cultuur

Doelstellingen

Het kadert in een buurklassenproject van Sint Lodewijk en AKS uit Gloucester. Beide scholen buitengewoon onderwijs werken samen rond een thema dat geïnspireerd werd door het Europees jaar voor Cultural Heritage (2018). Samen onderzoeken en vergelijken deze scholen de oorsprong en gebeurtenissen van nationale en regionale feestdagen en tradities. Daarnaast stippelden ze in onderling overleg ook een educatief en toeristisch programma uit voor de bezoeken in Engeland en België. Ze gingen in een workshop na welke gebouwen en sites op de lijst van Unesco werelderfgoed staan en stelden een cultural heritage checklist op voor bezoekers met ‘special needs’. Tijdens de projectgerichte uitstappen testten ze steeds de toegankelijkheid voor personen met een beperking aan de hand van deze checklist. De resultaten werden verwerkt in grafieken. Bij wijze van conclusie formuleerden ze als actieve cultuurparticipant aanbevelingen voor sites in Engeland en bij ons die vatbaar zijn voor verbetering.

Werkwijze

 • workshopintroductie project op Europese dag van de talen
 • cultural heritage checklist: activiteiten in kleine klas- en grensoverschrijdende groepjes
 • in kaart brengen lokale traditie
 • schrijven van een penportrait: zelfstandig onderzoek aan de hand van richtvragen, individuele opdracht.
 • Bingo: taalvaardigheid en sociale vaardigheden trainen aan de hand van een spelvorm
 • website Krakelingen: klassikaal en vakoverschrijdend project, groepswerk met individueel aandeel
 • casus heksenverbranding Stekene: outdoor learning in een specifieke culturele omgeving: groepsuitstap met lokale gids
 • bakken scones, pannenkoeken: kookworkshop in internationale duo’s, proefondervindelijk leren
 • organisatie kaas-en wijnavond, kerstmarkt: werkplekleren in een authentieke situatie -eTwinningworkshop met polls, etc.: werken in kleine groepjes

Gebruik van ICT

 • Issuu -> aangename manier om door het programmaboekje te bladeren
 • Ppt: presentaties, programma bezoek aan België, resultaten Cultural heritage check -> efficiënte werkwijze, toepassen en opfrissen van PowerPoint kennis van leerlingen
 • Website 7 kag met weebly -> integratie met leerplandoelen uit studierichting kantoor
 • Aftelklok countingdownto.com -> om iedereen warm te maken voor het bezoek van de Engelse partnerschool
 • Mentimeter: woordenwolk -> visueel aantrekkelijk en interactief tijdens workshop
 • Socrative quiz -> interactieve werkvorm met live projectie van de antwoorden
 • Poll van eTwinning -> interactief, grensoverschrijdend, ieder op eigen tempo
 • Filmpjes op YouTube -> bewegende beelden spreken nu eenmaal meer aan gebruik van smartphones (foto’s, filmpjes, ...) -> tijdens de klassieke lessen mogen deze toestellen niet gebruikt worden, maar we moeten de leerlingen ook verantwoord leren omgaan met deze toestellen op momenten dat ze zinvol kunnen gebruikt worden
 • Gebruik van camera’s en tablets -> leerlingen leren werken met meerdere types van toestellen, goed voor hun zelfstandigheid na hun schoolcarrière
 • Skype -> gebruiksgemak en link met toepassingen voor privé gebruik (ook handig na schoolcarrière)
 • Video conferentie via eTwinning -> leuke manier om elkaar nog eens “te zien” en horen
 • Whatsapp -> gebruiksgemak, link met dagelijks leven
 • Messenger en Facebook -> gebruiksgemak, link met dagelijks leven

Meer informatie

Dit eTwinning-project werd gekoppeld aan een Buurklassenproject. De Vlaamse school kreeg een financiële tegemoetkoming om een verplaatsing te maken naar buurland Verenigd Koninkrijk.

Integratie van eindtermen

Via het project werken de leerlingen aan doelstellingen die aan bod komen in de leerplannen van de vakken Engels, Nederlands, geschiedenis, Mavo, godsdienst, aardrijkskunde en esthetica van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Daarnaast komen ook heel wat vakoverschrijdende doelen aan bod die sorteren onder de stammen ‘burgerzin’, ‘socio-culturele vorming’ en ‘socio-emotionele vorming’. Het lerarenteam ondervond aan den lijve hoe de grensoverstijgende ontmoetingen van een project als Roots & Wings en gezamenlijk projectmatig werken en leren, leiden tot een bredere en diepgaandere leerwinst dan doorgaans in reguliere lessituaties wordt gerealiseerd. Enkele voorbeelden: De leerlingen kunnen cultuurgebonden aspecten (cultureel erfgoed) in onze samenleving herkennen, onderzoeken en benoemen. Doelstellingen voor het vak Engels: Inzetten op B2 (onafhankelijk gebruiker) taalgebruikersniveau (Europees Referentie Kader) Een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd te blijven omgaan met kunst en cultuur. De leerlingen versterken hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen door deze ervaring en werken zo aan hun algemeen welbevinden. Mediawijsheid: -leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte, hebben aandacht voor e-safety en afspraken rond privacy. Leerlingen tonen interesse in andere religieuze tradities en gebruiken. Leerlingen zijn bereid actief te participeren in cultuur en maatschappij van het eigen land en het buurland.

Impact

Leerlingen ontwikkelen een grotere spreekdurf, zien de leraar ook meer als persoon, de leraar bouwt betere/andere band op met leerlingen die niet per se goed zijn in zijn/haar vak (beide partijen krijgen een breder beeld van / zicht op iemands persoonlijkheid en talenten) Zeker als school buitengewoon onderwijs is het belangrijk om eilanden te verlaten, grenzen te overstijgen en te verleggen. We willen inzetten op een actieve deelname aan de wereld die ons omringt en een eTwinningproject biedt opdit vlak veel mogelijkheden. Door het uitwisselen van leerervaringen, leren we kijken door een andere bril en worden we ons tegelijk bewust van onze eigen ‘gekleurde blik’. Interactie met leeftijdsgenoten uit andere landen creëert ook inzicht in de gelijkenissen op vlak van interesses, dromen, en (gedeelde) hindernissen, frustraties of valkuilen op weg om die dromen na te jagen. De sociaal –emotionele winst weegt op lange termijn het meeste door: er groeit bij leerlingen meer zelfvertrouwen, ze krijgen een beter zicht op eigen mogelijkheden. Een dergelijk project biedt hen alternatieve leerkansen, de toename van inzicht in de eigen sterktes en zwaktes. Van groot belang is ook het inclusieve aspect van het project: aangezien we werken met leerlingen met verschillende beperkingen (hetzij fysiek, hetzij sociaal) leren ze elkaar te helpen, respecteren, begrijpen door met elkaar in interactie te gaan. Dit project zette ook in op de ontwikkeling van burgerzin, met de
cultural heritage check wierpen leerlingen zich op als kritische deelnemers aan cultuur en erfgoed, die waar nodig ook suggesties voorstelden op gebieden waar het beter kan. Op die manier namen de leerlingen de rol op van actieve burgers in een Europese context. De evolutie van het project is zichtbaar op de homepagina van de Twinspace. Er zijn ook links naar subpagina’s, externe artikels en eigen materialen. Zie ook “Overzicht projectactiviteiten”