Les jeux vidéo pour apprendre ensemble !

Franse en Belgische leerlingen vinden elkaar dankzij hun gemeenschappelijke passie voor'games'. De Vlamingen leerden dat je fier mag zijn op je cultuurpatrimonium en ze beseften dat hun Frans nog niet zo slecht is, want dat ze wel degelijk kunnen communiceren met échte Fransen. Meer nog, door de IT-component binnen te loodsen in de taallessen groeide de motivatie om Frans te leren!

LeerkrachtMarie-Leet Bens
School Immaculata Instituut Oostmalle
Gemeente/regioOostmalle
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln16-18 jaar
Vak(ken)Frans, Informatica
ProjecttaalFrans
ProjectpartnerFrankrijk
Thema'svreemde talen ICT
Duurmeer dan een schooljaar
Type projectvakoverschrijdend project

Werkwijze

- Leerlingen brainstormen over doelstellingen en thema van het project. 
- Kennismaking: De Franse leerlingen maken een videospel met Scratch en een online vragenlijst. Via het spel ontdekken de Vlaamse leerlingen met welke projectpartner ze gaan werken. Uit de antwoorden op de vragenlijst leiden de Fransen af wie hun projectpartner is. 
- Leerlingen onderzoeken kenmerken van videospelletjes, en brainstormen over hun favoriete spel. 
- Leerlingen ontwerpen hun eigen didactisch 'game'. Ze testen de spelletjes van de projectpartners en schrijven hun mening in het forum. 
- Tijdens hun mondeling examen stellen de leerlingen hun resultaten voor, en geven hun evaluatie van het project. 

Gebruik van ICT

Leerlingen hebben verschillende games geprogrammeerd met Scratch. In de Twinspace hebben ze gecommuniceerd in de fora. 

Resultaten

Alle resultaten vind je op de Twinspace 

https://twinspace.etwinning.net/17730/home

 

Integratie van eindtermen

- Informatica: ontwerpen en programmeren (dmv Scratch)

- Vreemde talen (Frans): vaardigheden oefenen bijvoorbeeld lezen (artikel le monde over games lezen en vragen beantwoorden), schrijven (commentaar schrijven op het forum) en spreken (project voorstellen)

 

 

Impact

De meeste informaticastudenten kijken niet echt uit naar de Franse les. Dankzij dit project waarbij taal en technologie samenkwamen, spraken de Franse lessen hen meer aan én gingen ze zich beter inzetten voor Frans. Door de IT-component binnen te loodsen in de taallessen groeide de motivatie om Frans te leren. Zonder dat de leerlingen het beseften werden ook een aantal vooroordelen en stereotypen doorprikt. Door de bewonderende commentaren van de Fransen over het programmeerniveau van de Vlaamse leerlingen, groeide de zelfzekerheid van deze laatsten. Dit bleek vooral tijdens de mondelinge presentatie en evaluatie op het mondeling proefwerk. ‘Les jeux vidéo pour apprendre ensemble!’ is zeker een idee dat voor herhaling en uitbreiding vatbaar is!

 

Het project behaalde een nationaal kwaliteitslabel en een prijs voor innovatief ICT-gebruik in de eTwinning Wedstrijd 2016.