Laat me vrij

Leerlingen uit het 4de middelbaar van GO! BA Pitzemburg Mechelen en leerlingen uit het 5de jaar secundair van GO! Lyceum Aalst gaan met elkaar in interactie via poëzie over het thema 'vrijheid'. De ene groep leerlingen schrijft, de andere groep leerlingen werkt de teksten op een expressieve manier uit. Op deze manier 'laat me vrij': vrij in gedachten, vrij met woorden, vrij in interpretatie ...

LeerkrachtNina Vandepapeliere en Ann Janssens
Gemeente/regioAalst
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln15-17
Vak(ken)Nederlands - Expressie
ProjecttaalNederlands
ProjectpartnerBelgië
Thema'sBelgica - poëzie - expressie
Duur3 maanden
Type projectBelgica

Doelstellingen

Bovenop het vakspecifieke, werkten de leerkrachten met hun leerlingen aan tal van vakoverschrijdende eindtermen, hoofdzakelijk in de domeinen: communicatie, creativiteit, esthetische bekwaamheid ... Voor de begeleiders stonden vooral openheid en respect centraal, de wil om samen te werken en naar elkaar te luisteren, je eigen grenzen verleggen, assertiviteit.

Werkwijze

De leerkrachten hebben de planning steeds samen opgesteld door online overleg via appear.in. Zo bepaalden ze ook de volgorde van de opdrachten en organiseerden ze de Twinspace. Iedere leerkracht gaf de instructies voor de deelopdrachten in zijn klas. Volgende activiteiten kwamen aan bod: -Foto’s gezocht om de teams samen te stellen. -Twinspace organiseren. -Ieder in zijn klas deelopdrachten uitvoeren. -Foto’s gezocht en verdeeld om teams samen te stellen. -Samengewerkt bij de teamverdeling, op het forum associaties schrijven. -Gedicht + expressieve uitwerking presenteren in slideshow. -Eindopdracht: evaluatie van het team en resultaat met slotfoto.

Gebruik van ICT

De leerkrachten zijn tijdens het project erg tevreden geweest van het gebruik van de volgende samenwerkingstechnologieën: appear.in en messenger voor een efficiënte communicatie; Padlet voor het eenvoudig delen van ideeën; Emaze om de resultaten op een boeiende manier te kunnen presenteren. Twinspace gaf de mogelijkheid om alle resultaten te verzamelen en een mooi overzicht te houden van het vooropgestelde proces.

Meer informatie

Op de TwinSpace staan heel wat projectresultaten die kunnen inspireren: https://twinspace.etwinning.net/77584/home

Resultaten

Alle projectresultaten zijn verzameld op de Twinspace ‘Laat me vrij!’: https://twinspace.etwinning.net/77584/home

Integratie van eindtermen

Via dit project konden de leerlingen op een ongedwongen manier werken aan enkele vakspecifieke eindtermen: de leerlingen zijn bereid om te schrijven, te reflecteren op het eigen schrijfproces en de inhoud en vorm van hun schrijfproduct, kenmerken van poëzie kennen, teksten schrijven voor een onbekende leeftijdsgenoot, zich oriënteren op de schrijftaak (doel, tekstsoort, publiek), inhouds-en vormconventies van de taal verzorgen en de correcte schrijfstrategie kiezen en toepassen, zelfevaluatie...

Impact

Zowel voor de leerlingen als leerkrachten is een samenwerkingsverband met een andere school verrijkend: intrinsieke motivatie voor de lerende. De leerling tast zijn/haar grenzen af: onbekende leerlingen zullen het werk beoordelen, waardoor hij/zij er met een andere intentie aan begint te werken. Hij/zij is kritisch voor het eigen werk en dat van de ander. De leerkracht is geïnspireerd door de ideeën en energie van de partner. Samen geraken ze verder. Op schoolgebied: geïnteresseerde leerlingen maken een aangenamere school. Specifiek met dit project in verband met gedichten, wordt ook de interesse voor cultuur op school verbreed. Wat het meeste voldoening gaf, is dat iedere leerling creatief gewerkt heeft, ook al dachten ze dat ze dit niet in zich hadden. Ze zijn buiten hun comfortzone gekomen, zowel in het schrijven en/of uitwerken van een tekst, als in het contact leggen met andere mensen. Iedere leerling heeft in dit project succes mogen ervaren. De combinatie van hun werk gaf veel voldoening.

Anderen bekeken ook...

Sois Belge et exprime-toi

Sint-Janscollege Poperinge (Secundair)
Poperinge
Burgerschap - Belgica - Frans - Taal en Cultuur - ICT
Nationaal kwaliteitslabel
Nationale prijs