Jij en ik, samen de boom in!

Binnen een Buurklassenproject willen we via eTwinning materiaal uitwisselen, elkaars werk bekijken, uitproberen en beoordelen. Het hele jaar ontdekken we onszelf, de ander en de natuur om ons heen. We leren respect hebben voor elkaar en de omgeving. We hebben het o.a. over vooroordelen, de holocaust, slavernij … Daarnaast doen we mee aan enkele CitizenScienceprojecten die focussen op klimaatverandering. We wisselen ook effectief enkele dagen uit waarbij de leerlingen bij elkaar logeren.

LeerkrachtCeline Busquart - Els Merveillie - Phebe Serroels - Catherine Seghers - Delfine De Meulemeester - Elke Slaats - Frédéric Persijn - Sara Coghe - Louise Wyckaert - Tine Moeyaert - Thijs Declercq
School De Bron
Gemeente/regioTielt
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln12 - 14 jaar
Vak(ken)Alle vakken
ProjecttaalNederlands
ProjectpartnerNederland
Thema'sBurgerschap - Geschiedenis - Klimaat - ICT - Vreemde Talen -
Duur1 schooljaar
Type projectBuurklassen - eTwinning Project

Doelstellingen

 • Motiveren van de leerlingen om te communiceren met leeftijdsgenoten uit het buitenland.
 • Binnen eTwinning een platform aanbieden aan leerlingen en leerkrachten om te fixeren waaraan ze een volledig jaar werken.
 • Binnen de verschillende vakinhouden op een meer creatieve en interactieve manier werken.
 • Een meerwaarde creëren in de persoonlijke ontwikkeling door de input van leeftijdsgenoten/ collega’s uit een ander land. 
 • Laten inzien dat de geziene leerstof op school ook bruikbaar is in de dagelijkse realiteit.
 • Gebruik van tools om te communiceren en interactie te bevorderen.
 • De ICT-kennis van de leerlingen vergroten.
 • Zelfkennis en zelfredzaamheid bij leerlingen verder ontwikkelen.
 • Leren van elkaar over de geografische grenzen heen en zo respect krijgen voor de ander en de natuur.

Werkwijze

Omdat het hier over een Buurklassen-project gaat, met effectieve uitwisseling, is de samenwerking tussen de partnerscholen toch wel anders dan in een “gewoon” eTwinning-project.

a) Samenwerking tussen leerkrachten:

 • We werken nu al een aantal jaar samen met de school uit Oldenzaal. De ruwe afspraken voor dit project zijn dan ook al vorig schooljaar gebeurd. Dit is ook nodig om een aanvraagdossier in te dienen voor Buurklassen.
 • In het begin van het schooljaar hebben we met de leerkrachten nog eens afgesproken welke zaken er in welke vakken zouden gebeuren. 
 • In december hebben de leerkrachten elkaar ontmoet tijdens een “voorbezoek” (halfweg tussen beide scholen). Dit was vooral bedoeld om de leerlingen te linken aan een partner maar ook om enkele opdrachten te bespreken.
 • Voor een aantal opdrachten hebben we met dezelfde opgave gewerkt: logo ontwerpen, klimaatvlog, 1° deel van timecapsule, quizzen voor uitwisseling, bomenpaspoort v Voor een aantal opdrachten hebben we wel afgesproken maar elk vanuit onze eigen schoolidentiteit gewerkt: zich voorstellen - strooiselopdracht/theezakjes – slavernij/concentratiekampen

b) Samenwerking tussen leerlingen:

 • Voor de driedaagse (via eTwinning):
  • Interactie op startpagina twinspace
  • Kiezen voor logo 
  • Smartphonequizzen maken voor partner (Olympische Spelen)
  • Klimaatvlog
  • Hangman of jeopardy maken voor partner
 • Tijdens driedaagse in Tielt: tijdens alle activiteiten werkten leerlingen in internationale groepjes
 • De driedaagse in Tielt vond juist plaats voor de scholen in België en Nederland hun deuren sloten (Corona). Daarna is de samenwerking niet meer kunnen verder gaan.

c) Hoe werden eindproducten van het project door leerlingen bereikt?

 • Logo voor het project: kiezen via Tricider v Digitale quizzen op twinboards
 • Canva-posters en wiskies gepost op twinboards 
 • Klimaatvlog via Fliggrid, geïntegreerd in twinspace 
 • Rap: tijdens driedaagse gemaakt
 • Historische tocht in Tielt m.b.v. bundel door lln samengesteld

Gebruik van ICT

a) Gebruikte technologie tijdens activiteiten:

 • Inloggen op twinspace
 • Tricider (kiezen logo)
 • Posters maken met Canva (Wie ben ik – Bomen rondom ons)
 • Werken met GrowApp op smartphone (Bomen rondom ons)
 • Posters, wiskies en digitale quizzen posten op twinboard
 • Flipgrid (Voilà c’est moi – klimaatvlog)
 • Kahoot (tijdens driedaagse in Tielt)
 • Maken van kolomgrafieken in Excel (TeaTime4Science)
 • Evaluatiefilmpje over driedaagse

b) Er werd rekening gehouden met e-safety door te beslissen welke pagina's openbaar staan op de twinspace. Leerlingen die niet in beeld willen komen, staan niet herkenbaar op foto's. De pagina’s met een Flipgrid op hebben we bewust niet openbaar gemaakt zodat filmpjes niet gaan circuleren op andere media. Voor de rap werd muziek gebruikt uit het handboek. D.w.z. dat alle leerlingen een bijdrage betalen voor het gebruik van dit muziekstuk.

Meer informatie

Link naar de Twinspace:  https://twinspace.etwinning.net/95385/home

Resultaten

a) Bereiken doelstellingen:

 •  Heel wat opdrachten waren creatief en interactief en we zijn erin geslaagd om verschillende vakken rond zelfde thema’s te laten samenwerken.
 • Leerlingen hebben gecommuniceerd met leeftijdsgenoten uit het buitenland. Veel van die communicatie verliep ook via andere digitale weg (snapchat, whatsapp…) Dit was dan vooral privé-communicatie.
 • Bij een aantal opdrachten was duidelijk dat de geziene leerstof ook bruikbaar is in dagelijkse realiteit (b.v. namiddag in Vagevuurbossen, klimaatvlog, wiskie …) 
 • Door het gebruik van digitale tools én het gebruik van de twinspace is de ICT-kennis van de leerlingen vergroot.
 • Respect hebben voor elkaar, de natuur … 
 • Zelfkennis en zelfredzaamheid vergroten

b) Evalueren project Opdrachten gelinkt aan een vak, werden door de vakleerkracht geëvalueerd. De leerlingen waren hiervan vooraf op de hoogte. Evaluatie driedaagse in Tielt: zie belevingsfilmpje.

c) Verspreiden project en projectuitkomsten Op de startpagina is het verloop van het project te volgen. We hebben er bewust voor gekozen om de meeste pagina’s op de TwinSpace openbaar te maken. De link ervan wordt meegegeven in de nieuwsbrief van school, de Facebookpagina … Zo konden alle ouders, collega’s, andere leerlingen… ons onderzoeksproject volgen. Ook voor de leerlingen die aan het project meewerkten, was dit een meerwaarde: zo kunnen ze gemakkelijk tonen wat ze gedaan hebben. Bij ons op school hebben we ook een “eTwinning-wand” waarop regelmatig foto’s e.d. van lopende projecten komen. Voor de leerkrachten én leerlingen was het interessant om vakoverschrijdend te werken en leuk om eens met collega’s uit Nederland samen te werken. Op die manier zie je eens hoe zaken in andere landen aangepakt worden en dat is altijd verrijkend. En we hopen uiteraard dat de leerlingen contact houden met elkaar en de smaak te pakken hebben voor andere Europese projecten.

Integratie van eindtermen

a) Het kadert het hele Buurklassenproject volledig in het lesprogramma. Ongeveer alle vakken werden betrokken in het project (enkel Latijn en Techniek niet). Ook tijdens de lessen Leefsleutels is aan het project gewerkt. De integratie in het lesprogramma van de verschillende vakken is duidelijk voor de leerlingen. De thema’s die behandeld worden zijn zaken die ze terugvinden in hun cursussen.

b) Kerncompetities en vaardigheden: We zijn ervan overtuigd dat we met dit project heel wat VOET verwezenlijkt hebben. Vooral de VOET i.v.m. ICT kwamen aan bod. Het gebruik van eTwinning is een ideale manier om ICT te betrekken in de lessen. Zowel tijdens het eTwinning-gedeelte als tijdens de uitwisseling zelf kwamen heel wat zaken aan bod zoals communicatief vermogen, creativiteit, doorzettingsvermogen, empathie, exploreren, flexibiliteit, kritisch denken, open en constructieve houding, respect, samenwerken, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid …