Here we go! The creation of a mechanically controlled car

Dit is een wetenschappelijk project met als doel leerlingen enthousiast te maken voor wetenschappen door creatief om te gaan met de theorie die ze in de wetenschapslessen zien. De leerlingen van verschillende nationaliteiten vormen gemengde groepen die een mechanisch aangedreven auto ontwerpen. Voor het ontwerp van de auto maken ze gebruik van theorie over krachten en katrollen, waarbij ze zich laten inspireren door de Automaton Rover for Extreme Environments die NASA ontwikkelt. Volgens de doelstellingen in het STEM-onderwijs worden de leerlingen gestimuleerd in probleemoplossingsideeën. Daarbij verbreden de leerlingen zowel hun begrip als hun sociale en taalvaardigheden.

LeerkrachtEls Merveillie
School De Bron
Gemeente/regioTielt
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln14-15
Vak(ken)Fysica - ICT - Engels - P.O.
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerZweden
Thema'sWetenschappen - fysica - STEM - vreemde talen
Duur1 schooljaar
Type projectSTEM

Doelstellingen

Het project is uitgevoerd door 33 Belgische leerlingen (De Bron – Tielt) en 54 Zweedse leerlingen (Hagalidskolan - Staffanstorp). De Belgische leerlingen zitten in het 3° jaar, richting wetenschappen. Dit wil zeggen dat dit het eerste jaar is dat ze echt het vak fysica krijgen en ook echt zelf “leren onderzoeken”. In Zweden zijn de leerlingen een jaar jonger en hebben meer inleidende wetenschappen. Naast een aantal inleidende activiteiten bestond het project uit het zelf maken van een wagentje dat mechanisch aangedreven werd. Tussen de Belgische en Zweedse leerlingen werd overlegd i.v.m. het aandrijfsysteem. Vervolgens werden metingen uitgevoerd met de wagentjes en in een gezamenlijk document werden alle meetresultaten per team genoteerd en geëvalueerd. Bij het project waren in De Bron vier vakken betrokken: fysica, ICT, Engels en plastische opvoeding

Werkwijze

 • Als voorbereiding op het project hebben de Vlaamse en de Zweedse collega's via mail en Google Drive allerlei afspraken gemaakt: wat doen we, wat verwachten we van de leerlingen, wanneer voeren we alles uit, hoe verdelen we de groepen, … De belangrijkste documenten (planning en teams) zijn terug te vinden op de TwinSpace.
 • Zowel de Belgische leerlingen als de Italiaanse hebben een logo gemaakt en via de TwinSpace heeft iedereen gestemd voor zijn/haar favoriete logo.
 • Op een gezamenlijke Padlet hebben de leerlingen een beschrijving van zichzelf gegeven. Er zijn twee Padlets omdat er telkens 2 Belgische en 2 Zweedse klassen zijn. De klassen die moesten samenwerken staan op dezelfde Padlet. Het schrijven van het tekstje werd voorbereid in de Engelse les.
 • Nadat de leerlingen in internationale teams verdeeld waren, is er voor elk team een forum aangemaakt waarop ze konden communiceren met elkaar. Sommige leerlingen communiceerden verder met hun buitenlandse partners via mail of sociale media. De leerlingen moesten met hun buitenlandse partner overleggen over het soort wagentje dat ze wilden maken.
 • In België werd het document opgesteld om het verslag te maken van het experiment. Ook de resultaten van Zweden kwamen op dit document.
 • Tijdens de ICT-les hebben de leerlingen een filmpje gemaakt om de eigen school, stad, land, … voor te stellen. Ook de Zweedse leerlingen hebben introductie-filmpjes gemaakt. Op die manier konden de leerlingen wat bijleren over elkaar.
 • Alle Belgische leerlingen hebben dan vragen gemaakt over hun filmpjes en de leerkracht heeft met die vragen een Kahoot gemaakt voor de Zweedse leerlingen. Ook de Zweedse leerkracht heeft een Kahoot gemaakt voor de Belgische leerlingen (over de Zweedse filmpjes).

Gebruik van ICT

 • De leerlingen hebben tekstjes op een gemeenschappelijk Padlet geplaatst.
 • De leerlingen hebben met Adobe Spark Video korte filmpjes gemaakt. Die filmpjes moesten de leerlingen doorsturen naar de leerkracht die ze dan via YouTube op de TwinSpace geplaatst heeft. Dit was om er zeker van te zijn dat de filmpjes verborgen staan op YouTube.
 • Om het logo te verkiezen, hebben we gewerkt met Google Forms.
 • De leerlingen hebben de TwinSpace maar ook e-mail en sociale media gebruikt om te communiceren met de buitenlandse partners.
 • Alle documenten i.v.m. de experimenten moesten op de TwinSpace geplaatst worden. We hebben er wel voor gekozen om als leerkrachten de pagina’s op de TwinSpace aan te maken.
 • We hebben klassikaal een Kahoot gespeeld en alle leerlingen hebben een online-enquête ingevuld.

Meer informatie

 • In september hebben we contact opgenomen met elkaar om ideeën uit te wisselen en een eerste planning op te stellen.
 • De leerlingen hebben zich aan elkaar voorgesteld door een kort tekstje op een gemeenschappelijke padlet te plaatsen.
 • Met de leerkrachten hebben we de leerlingen in internationale groepjes verdeeld. Dan konden de leerlingen via de TwinSpace contact opnemen met elkaar. Per team kregen de leerlingen ook een forum waarop ze met elkaar konden communiceren.
 • Uit alle gemaakte logo’s (België én Zweden) werd een selectie gemaakt. Iedereen kon stemmen voor zijn/haar favoriete logo.
 • We hebben ook afgesproken om een onze school, stad, land, … voor te stellen aan elkaar. De resultaten zijn terug te vinden op de Twinspace. En over die filmpjes werd dan voor elk land een Kahoot gemaakt. Op die manier waren we er zeker van dat de filmpjes door de buitenlandse leerlingen zouden bekeken worden.
 • De leerlingen moesten via het forum overleg plegen met elkaar over het soort wagentje dat ze zouden maken. Dan moesten ze eerst een schets maken, vervolgens het wagentje bouwen en ten slotte metingen doen. Voor alle onderdelen van de opdracht werden opdrachtblaadjes gemaakt zowel voor de Belgische als voor de Zweedse leerlingen. Die opdrachtblaadjes zijn terug te vinden op de TwinSpace.
 • Als afsluiter van het project heeft iedereen een enquête over het project ingevuld.

Resultaten

Alle projectresultaten zijn terug te vinden op de TwinSpace. De pagina’s op de TwinSpace zijn openbaar voor iedereen met de link (https://twinspace.etwinning.net/70692/). Deze link wordt meegedeeld in de nieuwsbrief van de school, op de Facebookpagina van de school, … Zo kunnen alle geïnteresseerde ouders, collega’s, andere leerlingen, … zien wat het project inhield.

Integratie van eindtermen

 • Fysica: verschillende leerplandoestellingen komen aan bod i.v.m. snelheid en krachten.(B1, B2, B28 en V33c)
 • Ook een aantal algemene doelstellingen wetenschappen komen aan bod:
  • onderzoekend leren/leren onderzoeken
  • wetenschap en samenleving
  • meten, nauwkeurigheid en grafieken
 • ICT: verschillende leerplandoelstellingen komen aan bod i.v.m. verwerkte gegevens doelgericht voorstellen (competentie 3) en multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren (competentie 4)
 • Engels: verschillende leerplandoelstellingen komen aan bod i.v.m. schrijven. Daarnaast komen ook een aantal algemene aan bod.
 • Plastische opvoeding: verschillende leerplandoelstellingen en beeldaspecten komen aan bod.
 • VOET:
  • Problemen oplossen
  • Informatieverwerving en informatieverwerking
  • Communicatief vermogen, respect, samenwerken, verantwoordelijkheid
  • Doorzettingsvermogen, creativiteit, kritisch denken, open en constructieve houding
  • Verantwoordelijkheid De integratie in het lesprogramma van de verschillende vakken is duidelijk voor de leerlingen. Voor de berekeningen hebben ze formules nodig die ze dit jaar geleerd hebben. Het werkdocument is opgesteld volgens de OVUR-methode, dit is de methode die ze gewoon zijn bij practica. In hun ICT-handboek vinden de leerlingen alles terug i.v.m. bewerkingen op video’s. Zo was duidelijk dat dit deel van de opdracht echt wel thuishoort in het leerplan.
 • Tijdens het project hebben we een aantal competenties bij de leerlingen willen ontwikkelen.
  • Het leren onderzoeken (werken met OVUR-methode) kwam aan bod tijdens het maken van het wagentje en het uitvoeren van het experiment.
  • Communiceren in het Engels: afspraken maken met buitenlandse leerlingen.

Impact

Tijdens het experiment hebben de leerlingen een aantal onderzoeksvaardigheden verworven: nadenken over goede uitvoering, reflecteren over metingen, correcte metingen en berekeningen maken … We denken dat de leerlingen na het project meer durven communiceren met iemand die ze niet kennen en dat ze minder schrik hebben om dit in een andere taal te doen. We hebben de leerlingen uiteraard ook voldoende begeleid, zowel voor de filmpjes, het maken van het wagentje als het communiceren in het Engels (zie documenten op TwinSpace – Belgium only). Ze waren ook op de hoogte hoe de evaluatie zou gebeuren (evaluatieformulieren op TwinSpace – map Belgium only). Op het ‘project journal’ is het verloop van het project te volgen. We hebben er bewust voor gekozen om de meeste pagina’s op de TwinSpace openbaar te maken. De link van de TwinSpace wordt meegegeven in de nieuwsbrief van school, de Facebookpagina, … Zo konden alle ouders, collega’s, andere leerlingen … ons onderzoeksproject volgen. Ook voor de leerlingen die aan het project meewerkten, was dit een meerwaarde: zo kunnen ze gemakkelijk tonen wat ze gedaan hebben. Bij ons op school hebben we ook een “eTwinning-wand” waarop regelmatig foto’s e.d. van lopende projecten komen. Voor de leerkrachten én leerlingen was het interessant om vakoverschrijdend te werken. En het was zeker ook een meerwaarde om te zien hoe er in een ander Europees land gewerkt wordt. We hopen dat de leerlingen contact houden met elkaar en wie weet, heeft dit project hen getriggerd om in het vijfde jaar mee te doen met een Erasmus+ uitwisselingsproject.

Anderen bekeken ook...

A breath of fresh air

Don Boscocollege Kortrijk (Secundair)
Kortrijk
STEM - ICT
Nationaal kwaliteitslabel
Europees Kwaliteitslabel
Nationale prijs