A breath of fresh air

Wat betekent de uitdrukking, "Like a breath of fresh air" voor jou? Deze veelgebruikte uitdrukking kan verschillende betekenissen hebben: kalmerend, ontspannend, stimulerend of schoon. In dit project willen de projectpartners erachter komen hoe schoon de lucht is. Ze zullen de kwaliteit van de lucht testen door het aantal luchtdeeltjes van verschillende locaties te meten.

LeerkrachtJoris Van Meerhaeghe
Gemeente/regioKortrijk
OnderwijsniveauSecundair
Leeftijdsgroep lln12-15
Vak(ken)Chemie - Natuurwetenschappen - ICT
ProjecttaalEngels
ProjectpartnerSpanje
Thema'sSTEM - ICT
Duur1 jaar
Type projectSTEM - milieu

Doelstellingen

Tijdens dit project zullen de studenten de kwaliteit van de lucht testen door het aantal luchtdeeltjes van verschillende locaties te meten. Ze zullen erachter komen hoe schoon de lucht is door eenvoudige experimenten uit te voeren. Na dit project moeten de leerlingen in staat zijn om dit te doen:

 • Enkele van de belangrijkste oorzaken, effecten en bronnen van luchtvervuiling identificeren;
 • De luchtkwaliteit definiëren;
 • De eigenschappen van lucht uitleggen;
 • De rol van ingenieurs in de aanpak van luchtvervuiling beschrijven.
 • Uitleggen hoe luchtvervuiling de temperatuur van de atmosfeer beïnvloedt. Dit leidt idealiter tot een op ontdekking gebaseerd leerproces.

Werkwijze

Het project is gebaseerd op:

 • praktijkgerichte activiteiten in klaslokalen, variërend van: zelfconstructie van kennis, probleemoplossende activiteiten, praktijkgerichte technische vaardigheden en sociale vaardigheden van onderhandelen en teamwerk.
 • Onderzoekend leren, analyse, probleemoplossing, ontdekking, creatieve denkwerkzaamheden.
 • Leerexperimenten: studenten werken samen of alleen, waarbij ze geleide vragen en processen volgen om gegevens te verzamelen en te simuleren met tools.

Gebruik van ICT

Online platformen zoals de Twinspace, Google Drive, Luftdaten en de persoonlijk leerlingenaccounts op Instagram en FaceBook werden gebruikt voor het delen van projectresultaten en communicatie. De technologie van Wifi verbinding NodeMCU ESP8266, CPU/WLAN , SDS011 Finedust sensor en DHT22, temperatuur- & vochtigheidssensoren werd geïntroduceerd. De leerlingen leerden hoe ze firmware kunnen importeren, elektronica kunnen monteren, een meetstation kunnen bouwen en een meetstation kunnen configureren.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op de TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/78481

Resultaten

De meetresultaten kunnen teruggevonden worden via de website https://luftdaten.info/

Integratie van eindtermen

Hands-on learning is een integraal onderdeel van het curriculum van de twee scholen. De leerlingen hebben namelijk geleerd dat STEM-vakken ook buiten de techniekklassen kunnen worden toegepast, waardoor het curriculum op creatieve wijze kan worden uitgebreid in diverse andere vakken van het curriculum.

Impact

De leerlingen leerden meer als ze in paren/groepen werkten. Deze aanpak, waarbij de leerlingen afwisselend de rol van technicus en productiemanager opnemen, is zeer bemoedigend.

Doel bereikt tijdens het project:

 • Leerlingen gebruikten het internet om samen onderzoek te doen
 • Leerlingen leerden samen
 • Leerlingen werkten in teams in geplande en langeretermijnprojecten.
 • Leerlingen hadden plezier met STEM en eTwinning.