Wat is eTwinning?

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.

Wie kan meedoen?

Een eTwinning-project kan uitgevoerd worden door twee of meer leerkrachten, leerkrachtenteams, directies, bibliothecarissen, ICT-coördinatoren en leerlingen. Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen kunnen meedoen aan eTwinning.

Welke landen doen mee?

eTwinning is bedoeld voor landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden). Daarnaast kunnen ook scholen uit IJsland, Noorwegen en Turkije deelnemen.

eTwinning Plus biedt de mogelijkheid projecten op te starten met scholen uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Jordanië, Libanon, Moldavië, Oekraïne en Tunesië.

Wil je een leerkracht van een niet-eTwinning-land laten participeren in een lopend project, dan kan dit op basis van een e-mailadres. Hoe dit moet, ontdek je in deze instructievideo.

Moet ik goed met ICT overweg kunnen om mee te doen?

Absoluut niet! Een eTwinning-project kan je op eigen tempo uitbouwen. Een van de doelen van eTwinning is juist de verbetering van de ICT-vaardigheden van leerkrachten. eTwinning wil ICT deel laten uitmaken van het dagelijks leven in het klaslokaal. eTwinning biedt training, ondersteuning en hulpmiddelen voor alle niveaus van ICT-kennis.

Wat is een eTwinning-project?

Ten minste twee scholen uit ten minste twee verschillende Europese landen zetten een project op en maken gebruik van ICT om hun projectactiviteiten uit te voeren.
Sinds september 2014 kunnen leerkrachten intrabelgische eTwinning-projecten opstarten. Vlaamse leerlingen kunnen dus samenwerken met een of meerdere klassen uit de Frans- of Duitstalige Gemeenschap via het eTwinning-platform.

Aan het programma zijn geen subsidies of voorwaarden verbonden en er zijn geen persoonlijke ontmoetingen vereist.  

Wat kunnen leerlingen in een eTwinning-project doen?

De leerkracht kiest samen met de projectpartner rond welk thema ze samen willen werken. De keuze voor het projectthema is volledig vrij. Er moet in de projecten een goed evenwicht zijn tussen het gebruik van ICT en activiteiten in de klas, en ze moeten bij voorkeur passen in de nationale leerplannen van de scholen die in een project meedoen.

Hoe kan ik meedoen?

Op de portaalsite www.etwinning.net vind je alle hulpmiddelen om een project te starten. Je moet eerst registreren, dan krijg je toegang tot eTwinning Live. Daar kan je in de databank of via het forum op zoek gaan naar een geschikte projectpartner. Na de registratie van een project krijgen jullie toegang tot de Twinspace. In deze elektronische leeromgeving kan je leerlingen en collega's uitnodigen. Je kan er communiceren en samenwerken. Er is ook ruimte om allerlei media, documenten en internettoepassingen te delen.

Kan ik ondersteuning krijgen voor een eTwinning-project?

Ja, de nationale helpdesk van eTwinning kan jou ondersteuning op maat bieden. 
Je kan ons contacteren met al je praktische en inhoudelijke vragen. Voor publicaties, projectideeën en workshops op school kan je bij ons terecht.
Daarnaast werken we samen met een groep eTwinning-ambassadeurs. Dit zijn leerkrachten met jaren ervaring in Europees projectwerk. Zij kunnen jou helpen met een schoolbezoek, via mail of telefoon.  

Wat betekent KISS?

"Keep it small and simple."  Hou het eenvoudig en kort. Je hoeft geen ingewikkelde activiteiten of nieuwe technologieën te gebruiken om tot mooie (leer-)resultaten te komen. Met eTwinning kan je een Europees project in jouw lessen integreren. De werkwijze en duur kies je helemaal zelf. Betrek de leerlingen in het project en vraag hen wat ze graag willen leren over/van hun leeftijdsgenoten in de partnerschool.

Biedt eTwinning naast projecten nog mogelijkheden voor leerkrachten?

Ja, naast projecten biedt eTwinning andere mogelijkheden om samen te werken met Europese collega's. Lerarenkamers, eTwinning-groepen, online leerevenementen en contactseminaries geven leerkrachten de kans om ideeën uit te wisselen over bepaalde thema's en van elkaar te leren. Via eTwinning Live krijg je toegang tot deze activiteiten.

Wat is het voordeel voor mij als leerkracht?

Naast de projecten en activiteiten biedt eTwinning ook erkenning aan leerkrachten. Het nationaal en Europees kwaliteitslabel en de jaarlijkse wedstrijd zet de goede projecten in de kijker. Hiermee willen we het werk van de leerkrachten en leerlingen erkennen.

Welke online tools kan ik gebruiken in een eTwinning-project?

De kwaliteit van een eTwinning-project wordt niet gemeten op basis van het aantal of de moeilijkheidsgraad van de tools waarmee je werkt. Toch vinden veel leerkrachten en leerlingen het prettig te werken met (gratis) digitale middelen.

Daarom bieden we een overzicht aan van online tools die makkelijk inzetbaar zijn in een eTwinning-project. Bij elke tool vind je een korte uitleg en een suggestie om ermee aan de slag te gaan in je project.

Alle tools staan in deze website die regelmatig een update krijgt: https://sites.google.com/view/etwinningtools/homepage